Sale!

Een beschermend schild

€ 12,95 € 5,00
Een beschermend schild
Sale!

Een beschermend schild

€ 12,95 € 5,00

ds.J.Lohuis

In 1 Korinthe 15 wijst Paulus op het lichamelijke aspect van de verlossing van de mens. Dat aspect is veelal onderbelicht in onze gezindte. Toch is een verloste ziel zonder lichaam nog niet het herstel van de oorspronkelijke bedoeling. Zelfs Adam in de staat der rechtheid was nog onderweg naar het doel dat God voor ogen had. Voor Gods kinderen, die sterven voor de wederkomst van Christus, wordt dat doel bereikt door dood en graf heen. De heiligen die nog in leven zijn bij de wederkomst, worden in een punt des tijds veranderd. Dan heeft God Zijn doel bereikt en Zijn volk mag er in delen. Doelgroep: belijdeniscatechisanten, geïnteresseerde gemeenteleden (ouderen en jongeren), Bijbelstudieverenigingen

Uitgeverij: Om Sions Wil

ISBN: 978-94-91586-22-4
Hardcover, 122 pagina's